Efter kritiken – Uddevalla kommuns nya inriktning för Unda camping

Efter skarp kritik mot skötseln av Unda camping sades avtalet med den långvariga arrendatorn upp. Nu har Uddevalla kommun bestämt hur de vill att campingen ska drivas framöver och att den nya arrendatorn måste uppfylla vissa krav på standard och service.
– Vi ska ha en stadsnära camping utifrån ett barn- och familjeperspektiv, säger Mikael Staxäng (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.