Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I vissa kommuner måste föräldrarna själva köpa blöjor till sina barn på förskolan. Nu kan det ändras.  Bild: PONTUS LUNDAHL / TT
I vissa kommuner måste föräldrarna själva köpa blöjor till sina barn på förskolan. Nu kan det ändras. Bild: PONTUS LUNDAHL / TT

Föräldrar kan slippa betala blöjor på förskolan

I dag måste föräldrar som har barn på kommunens förskolor i Uddevalla ta med blöjor till barnen. Men snart kan kommunen tvingas stå för den utgiften i stället. Allt hänger på om Högsta förvaltningsdomstolen tar upp frågan och vad utslaget blir.

Det är ett bråk om blöjkostnaderna mellan ett privat förskoleföretag och Värmdö kommun som kan bli vägledande för hela landet.

Frågan gäller vem som ska stå för kostnaderna för blöjor på förskolan. Är det föräldrarna som ska betala, så som det exempelvis är i Uddevalla? Eller är det barnomsorgen som ska betala?

Värmdö kommun upptäckte att en privat förskola lät föräldrarna betala för blöjor och gav förskolan ett vite på 30 000 kronor. Förskoleföretaget drev ärendet vidare till förvaltningsrätten som slog fast att i kommuner med maxtaxa ska barnomsorgen betala för blöjorna. Gör de inte det bryter de mot skollagen.

Förskoleföretaget nöjde sig inte med det utan tog det hela vidare till kammarrätten som sade samma sak: barnomsorgen ska betala för blöjorna.

Måltider ingår, nu gäller frågan blöjorna

Nu ligger tvisten i högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen. De har ännu inte meddelat om de ska pröva frågan. Om de gör det kan domen bli prejudicerande för alla förskolor i hela Sverige.

Maxtaxa i barnomsorgen används av alla kommuner i dag, enligt Skolverket. Det innebär att det finns ett tak för hur mycket kommunen får ta ut i avgift.

Skolverket slår fast att det inte finns några uttryckliga regler för vad som ska ingå i maxtaxan, men måltider ska alltid ingå.

Och nu står alltså frågan om blöjorna inför ett avgörande.

Har inte räknat ut vad det kostar

I Uddevalla är 621 barn i åldern ett till tre år inskrivna vid de kommunala förskolorna. Många av barnen använder blöja, något som föräldrarna sedan länge får stå för själva.

Verksamhetschef för förskolan, Lena-Maria Vinberg, säger att kommunen nu avvaktar utgången av rättsfallet.

– Vi har inte räknat på hur mycket det skulle kosta, men det är klart att det blir en ny kostnad. Kommunen har en påse pengar, och det växlar för varje år vart pengarna går beroende på omständigheter, säger Lena-Maria Vinberg.

Barn- och utbildningsnämnden hanterar en budgetram på cirka 1,9 miljarder kronor inklusive statsbidrag, konstaterar ordförande Roger Ekeroos (M).

– Om det blir ett prejudicerande fall får vi naturligtvis följa det, och om det påverkar förvaltningens budget så att de behöver mer pengar blir det en politisk diskussion och en fråga för nämnden, säger han.

Bestämmelsen om maxtaxa gäller även fristående verksamhet som i Uddevalla idag har 444 barn i åldern ett till tre år inskrivna.