Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Ingemar Samuelsson tycker revisorerna kunde fokuserat på annat än betydelsen av ordet integration.

Förvirring kring begreppet integration kritiseras

Medarbetarna vet inte vad integration är för något. Förvirringen är inte bra för integrationsarbetet inom Uddevalla kommun menar revisorerna.

Kommunens integrationsprocess har granskats. Rapporten från revisionsbyrån Ernst & Young kritiserar kommunen på flera punkter. Bland annat för att det saknas en definition på vad som menas med integration.

2016 anvisades hela 585 personer som fått uppehållstillstånd till Uddevalla. En ny integrationsenhet skapades inom kommunen. Två sätt att mäta integration bestämdes, genom boendesegregation och utanförskap. Men enligt revisorerna är det inte tillräckligt för att förstå begreppet integration.

När tjänstemännen har olika syn på integration påverkar det vilka åtgärder man väljer. Det blir olika från fall till fall, "integrationsarbetet präglas av enskilda tjänstemäns bedömning" står det i revisionsrapporten.

Kommunens egen revisor tycker det viktiga är att Ernst & Young i huvudsak ger godkänt åt hur kommunstyrelsen hanterat fullmäktiges uppdrag att arbeta med integration.

– Man har i rapporten skruvat upp betydelsen av ordet integration alldeles för mycket, tycker Tage Nolstedt, (C).

Men kommunfullmäktige uttrycker nu tydligt att integration är att motverka just utanförskap. Dessutom skriver fullmäktige i sitt svar på rapporten att man kan mäta utanförskap på tre sätt, genom sysselsättning, utbildningsbakgrund och valdeltagande.

Det avgående kommunalrådet som tillsammans med övriga kommunstyrelsen haft ansvaret för integrationen tycker också att begreppsförvirringen är överdriven.

– Det blir lite underligt när man fokuserar på sådana här begrepp. Man borde koncentrera sig på arbetsprocessen. Det viktiga är att kommunstyrelsen i stort sett har uppfyllt det som kommunfullmäktige beslutat, menar Ingemar Samuelsson,S).

Rapporten rekommenderar också att alla nämnder beslutar om strategier och uppdrag för att nå integrationsmålen.

– Vad vi inte hunnit med i den ansträngda situation som varit är att hjälpa redan etablerade nya invånare, till exempel att motverka bostadssegregationen, menar Ingemar Samuelsson.

Medarbetarna bör också enligt revisorerna bli mer delaktiga i arbetet med mål och uppföljning av kommunens riktlinjer. Ernst & Young drar sina slutsatser genom samtal med kommunens medarbetare, samt genom att studera kommunala dokument.