Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nuvarande badhuset Walkesborg föreslås hänga med i fem år till. Kultur- och fritidsförvaltningens chef Katarina Hansson har beställt en utredning om vilka åtgärder som måste göras. Bild: Lasse Edwartz, Isabella Persson
Nuvarande badhuset Walkesborg föreslås hänga med i fem år till. Kultur- och fritidsförvaltningens chef Katarina Hansson har beställt en utredning om vilka åtgärder som måste göras. Bild: Lasse Edwartz, Isabella Persson

Fem år till i Walkesborg – nya kostnader väntar

I väntan på en ny simhall på Rimnersområdet ska kommunen hålla liv i det slitna Walkesborgsbadet. Vad som måste lagas och hur mycket det kommer att kosta är än så länge högst oklart. En grundlig genomgång har just startat.

Den 8 oktober smällde Samverkansmajoriteten av sin nyhetsraket om simhallen. Nu ska de gamla planerna och besluten skrotas. I stället ska man utreda och projektera för en ny simhall för träning, tävling och motion på Rimnersområdet. Planerna för Walkesborg är lite lösare i kanten, men innehåller satsningar på välbefinnande och friskvård.

LÄS MER: Nya turer – igen – för badhuset

LÄS MER: Hur länge orkar Uddevallaborna vänta på sitt nya badhus?

Dessutom vill kommunledningen inte bygga det tillfälliga badet på Sörvik. Kommunalrådet Christer Hasslebäck (UP) ifrågasätter uppgifterna om att det nuvarande Walkesborgsbadet är utdömt. I stället väntas kultur- och fritidsförvaltningen få i uppdrag att hålla igång den gamla simhallen under byggtiden.

– Jag har nu beställt en ny genomgång av badet eftersom förslaget är att hålla liv i det fram till 2024, säger kultur- och fritidsförvaltningens chef, Katarina Hansson.

Inom ramen eller mera pengar i budget

Utgifterna för att renovera Walkesborg ska hanteras inom ordinarie budgetprocess.

– Vi får se vilka åtgärder som behövs. Handlar det om att lappa och laga får vi ta det inom ramen. Är det större arbeten får vi ta upp det i budget.

LÄS MER: Nu är det klart - här byggs det tillfälliga badet

De senaste åren har badets skick fått godkänt för ett år taget. Ett av de senaste problemen gäller trasiga kakelplattor som badande riskerar att skära sig på, och hoppbassängen har stängts av.

LÄS MER: Tvingas stänga bassäng på grund av dåligt skick

Katarina Hansson säger att förvaltningens ambition nu är att hålla liv i badet på längre period än ett år i taget. När utredningen är klar vet hon inte för närvarande, tjänstemännen fick uppdraget i fredags.

Extramöte om simhallen

Kultur- och fritidsnämnden ska tycka till om den nya simhallen på ett extrainsatt möte på torsdag, den 24 oktober.

Förvaltningen har inga anmärkningar på förslaget. Dock vill man ha att det ska framgå tydligt att tjänstepersonal från kultur- och fritid ska delta i processen.

Katarina Hansson
Katarina Hansson

– Det är lite dåligt beskrivet i kommunledningskontorets skrivelse om vilka som ska sitta med i projektgruppen. Det är lätt att det blir det tekniska men ingen från verksamheten. Det är vi som ska drifta och ha personal, säger Katarina Hansson.

LÄS MER: Beslut om innehåll i nya badet klart

Dessutom framhåller förvaltningen att det antagna lokalprogrammet för det framtida badet bör ligga till grund för det kommande arbetet.

– Det är viktigt att ta tillvara på den kunskap och arbete som är nedlagt. Det finns beskrivet en anläggning för träning och motion i lokalprogrammet. Vi har arbetat hela tiden utifrån det, säger Katarina Hansson.

19,8 miljoner hittills

Hittills har badhusprojektet kostat cirka 19,8 miljoner kronor. Det innefattar främst projekteringskostnader, flytt av vattenledning, markundersökningar och övriga kostnader i samband med detaljplanearbeten. Cirka 14,7 miljoner är kopplade till fastigheten Windingsborg. Det är svårt att nu bedöma hur mycket av kostnaderna som kan återvinnas i ett nytt projekt på Rimnersområdet, konstaterar kommunledningskontoret i sin skrivelse.

Rimnersområdet är den nya inriktningen för en framtida simhall i Uddevalla. Bild: Lasse Edwartz
Rimnersområdet är den nya inriktningen för en framtida simhall i Uddevalla. Bild: Lasse Edwartz

De skriver vidare att området måste ses i ett större sammanhang. Därför måste till exempel kommunikationer och kollektivtrafik utredas, liksom placeringen för råvattenledningen till Mariebergsverket och att det behövs större VA-kapacitet.

LÄS MER: Badhuskalkylen ifrågasätts – nytt beslut dröjer

Projektet ska beslutas av kommunstyrelsen och fullmäktige. I förslaget ingår att budgeten på 464 miljoner fortsätter gälla och att det nuvarande projektet med nytt bad på Walkesborg avbryts.

Kommundirektör Peter Larsson ansvarar för att ta reda på vad som krävs för att bygga en simhall på Rimnersområdet. Bild: Lasse Edwartz
Kommundirektör Peter Larsson ansvarar för att ta reda på vad som krävs för att bygga en simhall på Rimnersområdet. Bild: Lasse Edwartz

Hall för mästerskap

Det är kommundirektör Peter Larsson som har uppdraget att utreda förutsättningar för en simhall på Rimnersområdet. Inriktningen ska vara en simhall för motion, träning och tävling med SM-standard. Här ska finnas en 50-metersbassäng med 8-10 banor och en uppvärmningsbassäng som också kan användas för simundervisning, en barnbassäng och en hoppbassäng.