Flaggade för underskott – gick 39 miljoner plus

Under onsdagen presenterades det preliminära bokslutet för Uddevalla kommun för 2018. Trots oro under våren kunde kommunen klara budgeten och landade på ett överskott på 39 miljoner.
– Det är 17 miljoner bättre än vårt budgeterade resultat, så det är positivt, säger ekonomichef Bengt Adolfsson.

ANNONS

Under onsdagen presenterade ekonomichef Bengt Adolfsson det preliminära bokslutet för kommunstyrelsen. Han berättar att man under året som gått har haft prognoser som har legat lägre än budgeten.

– Vi har egentligen sedan aprilrapporten och framåt varit lite oroliga för att vi inte ska klara av att nå budgeten, så det är positivt att vi hamnar över, säger han.

Det är flera faktorer som gör att resultatet ser positivt ut, menar Bengt Adolfsson. Dels har kommunen sålt mark där försäljningsintäkterna varit bättre än väntat och dels har man inte behövt använda reserver som man tidigare avsatt för vissa driftkostnader.

ANNONS

– Vi har bland annat sålt mark ute vid Torp i samband med byggnationerna där. Sedan är det också effekter av de uppmaningar till kostnadsrestriktivitet som vi var ute med redan före sommaren. De har sänkt kostnaderna i flera nämnder. Vi uppmanade att undvika kostnader som inte är absolut nödvändiga, säger han.

Flaggade för mer underskott

Trots de besparingar som man uppmanat nämnderna att göra visar kommunens verksamheter ett samlat underskott på 18 miljoner. Där är det framförallt socialnämnden som sticker ut.

– Där ser vi ett underskott på 23 miljoner. Det handlar framförallt om placering inom individ- och familjeomsorgen, institutionsvård och familjehemsvård där kostnaderna har ökat mer än vad vi hade tänkt oss.

Även barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på tre miljoner och där är det framförallt inom grundskolan som avvikelser åt det negativa hållet finns.

– Det är inte speciellt mycket med tanke på att de har en omsättning på nästan två miljarder. De har tidigare under året flaggat för att de skulle gå mer med underskott men har fått en del statsbidrag som är avsatt för segregation- och asyl som har kommit in sent under året.

Det dröjer ytterligare ett tag innan det definitiva bokslutet är klart. Först ska man se över sina bolag också.

ANNONS

– Vi ska se över den verksamheten vi bedriver i bolagsform också så man får en samlad bild både av kommunen och koncernen som vi kallar det, säger Bengt Adolfsson.

ANNONS