Göteborgsvägen där nya planteringar sker.
Göteborgsvägen där nya planteringar sker. Bild: Karl af Geijerstam

Fler övergångsställen ska sänka hastigheten på Göteborgsvägen

Säkerheten för gångtrafikanter på Göteborgsvägen ska bli bättre. Som en del i säkerhetsarbetet ska tre nya övergångsställen med vägbulor byggas. Det ska bli lättare att korsa vägen – och kommunen hoppas dessutom få ner bilarnas hastigheter.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Efter de omdiskuterade ombyggnationerna med både flytt av busshållplatser och trädplantering har kommunen beslutat om att bygga ytterligare tre nya övergångsställen på Göteborgsvägen.

Detta för att underlätta för gångtrafikanterna att korsa gatan, men också för att få ned hastigheten på vägen och förbättra säkerheten. Vid de nya övergångsställena kommer kommunen även att placera ut vägbulor. Göteborgsvägen beskrivs som en väg med både mycket trafik och där många kör i höga hastigheter, något som man nu försöker att ändra på.

LÄS MER: Nytt hållplatsfiasko: Nybyggda Göteborgsvägen fungerar inte

Del av större arbete

Arbetet på Göteborgsvägen är redan igång och enligt Fredrik Stengavel, gatu- och parkchef i Uddevalla var det bara beslutet i samhällsbyggnadsnämnden som fattades innan bygget övergångsställena skulle kunna börja.

ANNONS

– Vi gör det här som en del av det större arbetet på Göteborgsvägen. Vi har inte planterat träd på de ställen där vi vet att vi ska bygga de nya övergångsställena. Det arbetet gör vi när vi är färdiga med det andra. Förhoppningsvis är vi klara med hela arbetet till årsskiftet, det beror lite på om vi får en massa snö som försvårar vårt arbete eller inte, säger han.

LÄS MER: Nu planteras de efterlängtade träden på Göteborgsvägen

SD röstade emot

Ledamoten Martin Pettersson (SD) protesterade emot beslutet i samhällsbyggnadsnämnden. Han anser att de nya övergångsställena placeras ut alldeles för nära de övergångsställen som redan finns och därför är onödiga. Istället föreslår han att vägen ska ha extra belysning. Han motsätter sig även vägbulorna och säger att det är ett arbetsmiljöproblem för yrkeschaufförer.

Vägbulor var ett återkommande problem under tidigare år för yrkeschaufförer, men sedan 2010 har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram riktlinjer tillsammans med olika intressegrupper för att motverka att man utformar vägbulor som blir till arbetsmiljöproblem för yrkeschaufförer.

Bohusläningen har sökt Martin Pettersson utan resultat.

LÄS MER: Så blir ombyggda Göteborgsvägen

ANNONS