Sex klasser på lågstadiet i Ljungskileskolan ska nu ha distansundervisning fram till påsk.

ANNONS