Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Flera överklaganden har lämnats in

Om en vecka skulle rivningsbeslutet ha trätt i kraft – om ­ingen överklagat. Men hittills har förvaltningsrätten fått in sex överklaganden och fler är på gång. För att genomföra rivningen ska kommunen ansöka om tillstånd av sig själv.

Onsdagen den 8 februari röstade den politiska majoriteten i Uddevalla för att riva fritidshusen i Bodele. Beslutet kan överklagas av vilken kommuninvånare som helst fram till den 7 mars, för sen vinner beslutet laga kraft och blir giltigt. Hittills har förvaltningsrätten i Göteborg fått in sex överklaganden och fler är på gång. Ett är dock ogiltigt och ytterligare tre måste bevisa att de antingen betalar skatt eller äger en fastighet i kommunen – annars har de ingen rätt att överklaga.

När överklagandetiden gått ut ska domstolen göra en så kallad laglighetsprövning och undersöka om kommunens beslut är lagligt. Rätten kan upphäva beslutet, men inte beordra att husen ska sparas.

Om beslutet bedöms vara lagligt, vad händer sen?
– Den formella hanteringen får vi gå igenom när beslutet vunnit laga kraft, säger Lars-Göran Johansson, chef för Tekniska avdelningen och ansvarig för en eventuell rivning.

Bohusläningen kan nu berätta att kommunen får ansöka hos sig själv att få riva de tre fritidshusen. Det var samhällsbyggnadsnämnden som rekommenderade rivning, och på grund av jäv kommer beslutet därför att fattas i kommunstyrelsens jävsutskott.

Redan i början på 1980-talet utökades skyddet av Gustafsberg av både miljö- och kulturhistoriska skäl. I dag är det ett naturvårds­område som i stort sett samman­faller med området som klassas som riksintresse för kulturmiljövård. Kommunen skriver på sin egen hemsida att ”om byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde kan du inte räkna med att få ett rivningslov.”

Samhällsbyggnadsavdelningens utredning får inte ta längre tid än tio veckor. Underlaget skickas ­sedan till jävsutskottet, som förmodligen kommer att bevilja rivning, eftersom det har samma politiska majoritet som kommunfullmäktige.

Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns inget lagligt stöd för att stoppa rivningen, eftersom de unga fritidshusen inte är byggnadsminnesmärkta. Inte heller Riksantikvarieämbetet kan ingripa i processen.
– Vi har bara ansvar för de statliga byggnaderna och kan i de fallen ta Länsstyrelsen i örat om vi tycker att de gjort en felaktig bedömning, berättar Emil Schön, pressansvarig hos Riksantikvarieämbetet.

När kommunens tekniska avdelning fått sitt rivningstillstånd blir det upptakten till nya ansökningar innan själva rivningsprocessen kan inledas. All schaktning och förflyttning av jord måste godkännas av länsstyrelsen, även nya vägar för grävmaskiner och lastbilar måste få godkänt. Hyresgästen Lisbeth Ottosson tror det blir svårt för kommunen att få alla tillstånd:
– Under alla år har vi inte ens fått bryta av en gren. Det tog ett år för parkförvaltningen att få fälla en tall och nu vill kommunen anlägga bryggor och har storslagna planer i ett område där det finns rödlistade arter, säger hon.