Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Knapp majoritet. Uddevalla kommunfullmäktige består av 61 ordinarie ledamöter från nio olika partier. Majoriteten S+V+MP har 31 platser medan oppositionen har 30. Oppositionen utgörs av allianspartierna M+KD+L+C samt UP och SD.

Flest motioner från M - inga från SD

Medan M har lämnat tolv motioner har inte SD lämnat en enda hittills i mandatperioden.

M i Uddevalla har lämnat egna förslag om ämnen som sträcker sig från hundar i vården till hårdare kontroller efter vapen och droger i skolan. Med tolv motioner är partiet flitigast i fullmäktige. Motsatsen är SD som hittills inte motionerat en enda gång.

Det är mitt emellan två val, senast det begav sig var 14 september 2014. Nästa val sker i september 2018.

Halvtid i politiken brukar betyda tid för eftertanke kring vad de folkvalda har åstadkommit. Ett av sätten att mäta är antalet motioner, alltså förslag, som partierna har lämnat till kommunfullmäktige.

Motionerna är oppositionens sätt att visa för sina väljare att de är aktiva och vill vara med och påverka.

Bohusläningen har gått igenom de motioner som har lämnats in under perioden 1 januari 2015 till 31 augusti i år. 

Största oppositionsparti i Uddevalla är M som har nio mandat, eller nio platser, i kommunfullmäktige. M har under perioden lämnat in tolv egna motioner. Dessutom är de med på de fem motioner som har lämnats in av alliansen i Uddevalla, som förutom M utgörs av KD, L och C.

Motionerna som M självt står bakom tar upp en rad olika ämnen. En av dem som har kommit in senast föreslår att kommunen ska införa regelbundna men inte aviserade kontroller på skolor och andra kommunala inrättningar där vakter ska söka efter vapen och droger. Motionen har ännu inte besvarats av fullmäktige.

Andra exempel på förslag från M är hundar i vården, insatser för att minska fallolyckor bland äldre, ett kommunalförbund för Bohusbanan och åtgärder för att nya kommunala byggnader ska förberedas med hörselhjälpmedel.

Allianspartiernas motioner föreslår bland annat att kommunen ska teckna ett långsiktigt sponsoravtal med BMK, att sammanträdestiderna i fullmäktige ses över för att bättre passa in med jobb och familjeliv samt ny lokal för Räddningstjänsten.

De egna motionerna från KD gäller till exempel önskemål om en strategi mot våldsbejakande extremism, vänorter för fred och översyn av parkeringssituationen vid Drottninggatan. Partiet har lämnat sex motioner under perioden.

Lika många har fullmäktiges minsta parti, C, lämnat. De gäller bland annat valkretsindelningen, mer stadsodling och inköpsförbud inom kommunen för produkter som innehåller mikroplaster.

L har lämnat fyra motioner, till exempel om att sälja Uddevalla omnibus och bättre öppettider på Stadsbiblioteket.

Vid sidan av allianskvartetten verkar Uddevallapartiet i opposition. Partiet har lämnat åtta motioner, som bland annat handlar om satsning på Gustafsberg, bättre kollektivtrafik och insatser mot klotter och vandalism.

Också SD verkar i opposition vid sidan av allianspartierna. Partiet har inte lämnat in någon motion sedan 1 januari 2015.