Flicka döms för förolämpning

En 17-årig tjej kallade en pojke för "jävla neger". Nu döms hon för förolämpning.

ANNONS
|

– Det är en mycket sällsynt brottsrubricering, säger lagman Stefan Olsson.

Den unga flickan åtalades för både förolämpning och olaga hot, men friades för det senare. Kvar återstod rubriceringen förolämpning. Enligt tingsrätten utgör hennes uttalande en "straffbar förolämpning" och därför ska hon dömas för det brottet. Frågan är då vad som är en straffbar förolämpning?

– Att förolämpa någon kan vara ett brott men åklagaren måste göra en prövning om det ska väckas åtal.

I Brottsbalkens femte kapitel 3 § står vad som gäller för just förolämpning: "Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff" till böter. Vid grovt brott kan den åtalade till och med dömas till fängelse.

ANNONS

– Huvudregeln för förolämpning är att inte utreda det om inte målsägaren själv vill, förklarar kammaråklagare Katarina Olsson.

Enligt lagen ska brott som förtal och förolämpning inte åtalas av någon annan än målsägande själv. Undantaget är om målsäganden är under 18 år eller om brottet anses påkallat från allmän synpunkt och avser exempelvis förolämpning som anspelar på ras, hudfärg, religion, sexuell läggning, etniska ursprung eller myndighetsutövning.

– Påkallat ur allmän synpunkt betyder att det krävs något större bakom förolämpningen än att personen bara tar illa upp. Till exempel att en större grupp kränks av förolämpningen, eller att ett större samhällsfenomen, som rasism, visar sig i förolämpningen.

Men det är mycket ovanligt att en åklagare väcker ensamt åtal för förolämpning.

– Ja, oftast sker det i samband med andra gärningar, som till exempel misshandel.

I det aktuella målet handlar det om en händelse som utspelade sig i centrala Uddevalla i oktober förra året, då en flicka och en pojke hamnade i gräl. Sannolikt hade det inte blivit något åtal för förolämpning om inte åtalspunkten olaga hot fanns med i bilden.

Men om någon kallar en annan för "idiot", skulle det räcka för ett åtal?

ANNONS

– Det står ju varje person fritt att själv driva ett åtal i sådant fall, däremot har jag svårt att tänka mig att en åklagare skulle bifalla ett sådant åtal. Åklagaren måste ju titta på situationen som helhet och inte bara på en utsaga, säger Stefan Olsson.

Den dömda flickan ska nu betala 1 500 kronor i dagsböter. Andra skadeståndsanspråk ogillas.

ANNONS