På ett eller annat sätt kommer deltagarna i nästa års Run dirt race att passera Bäveån till och från Museiparken där Marcus Kärebrand och Dotte Nielsen planerar start och mål för loppet.