Ann-Charlott Gustafsson (UP) menar att man arbetar med att ta fram nya planer för hur kompetensen ska kunna tas vara på inom kommunen.

ANNONS