Uddevalla kommunfullmäktige väljs för fyra år i taget, men kan besluta om kortare mandattid för nämnderna och kommunstyrelsens presidium. Nu finns ett nytt förslag.

Redan kund?Logga in här