Företagare döms för fornminnesbrott i Forshälla

Forshälla kyrkväg i Uddevalla kommun är en fornlämning som funnits utsatt på historiska kartor från 1600-talet. En företagare i området ansåg att vägen saknade värde och satte igång att gräva i fornlämningen, trots att länsstyrelsen gett tummen ner. Nu döms han till böter.