Forskare: Fritidsbåtarna hotar delar av bohuskusten

800 000 fritidsbåtar som angörs vid 110 000 bryggor utmed svenska kusten dödar långsamt det marina livet under ytan. Lägg till giftiga bottenfärger och avgasutsläpp från båtmotorer och framtidsutsikterna blir mörka med syrefattiga fjordar utan fisk.