Kommunens chef för för avdelningen för hållbar tillväxt vill få in så många idéer som möjligt. En ny fond föreslås kunna dela ut pengar till olika förslag.