Fortsatt kritik efter underkända kampanjen mot havsbaserad vindkraft

Kritiken rullar vidare mot kommunens underkända kampanj mot havsbaserad vindkraft. Revisorerna reagerar skarpt på kommunstyrelsens förklaringar. Detta är ”mycket anmärkningsvärt”, menar de.