Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/6

Framtidens centrum planeras mot väster

Staden ska växa åt väster. Kommunens splitter nya områdesplan för Bäveån är full av tankar inför framtiden.

Här nämns till exempel hyreshus med radhus på taket, järnvägsstationen närmare centrum och många gröna stråk.  

Det är lika bra att slå fast från början; det här är inga idéer som blir verklighet det närmaste året. Planen ska i stället användas som en grund för utveckling på längre sikt.

– Har vi planerat strukturen i förväg blir det lättare för entreprenörer när de vill göra detaljplaner. Det är bra om man vet var gator ska gå, var det ska vara allmän plats och var trafiken ska vara innan man planerar för enskilda kvarter, säger översiktsplanerare Lynn Joel.

Hon är en av flera i den arbetsgrupp som har tagit fram förslaget till områdesplan.

Det finns flera huvuddrag i den digra planen.

Läs också: Låt Uddevalla bli en stad vid havet

– Staden växer västerut. Vi förlänger olika stråk så att det blir liv och rörelse i olika stråk. Vi öppnar upp delar av vattenområdet som i dag är stängda och vi förtätar med bostäder och verksamheter där det finns sådant i dag.

Vidare är de gröna stråken viktiga, en av de bärande idéerna är ett centralt och brett gata-parkstråk genom området Anegrund som binder ihop kajen med Södra Lövåsvägen.

– Vi prioriterar gående och cyklande så vi kommer att utveckla hela gång- och cykelvägsystemet. En väldigt fin sak är en öppningsbar gång- och cykelbro över Bäveån så att det blir rörelse på båda sidor.

Läs också: Är det här framtidens Uddevalla?

Områdesplanen innehåller också en stor satsning på resecentrum, där tåg och bussar knyts närmare till varandra och till centrum.

– Kampenhof blir förmodligen kvar eftersom det i grunden ligger bra till. Däremot vill vi flytta Uddevalla central längre österut och bygga ett nytt stationsläge i Bävebäcksgatans förlängning med gångtunneln under järnvägen som en axel för järnvägen, säger utredare Sven Andersson i arbetsgruppen.

– Då kan vi bygga ett stationsläge med nya perronger där alla tåg kan stå bredvid varandra. Man kan utnyttja gångtunneln som förbindelselänk mellan spåren.

Läs också: Vill du bo i en silo i hamnen?

Som en ytterligare finess tänker sig gruppen nya busshållplatser under järnvägsbron vid Västerlånggatan. Med trappor och hissar kan då stadstrafikens resenärer få direkt förbindelse med järnvägen, beskriver Sven Andersson.

– Att få tågen närmare centrum får ytterligare aktualitet när Västtrafik drar in bussar och hänvisar till tågen. 

Bland de övriga idéerna i områdesplanen finns tankar om hyreshus som kan kompletteras med så kallade stadsradhus på taken till flervåningshusen. 

På västra Kampenhof tänker sig arbetsgruppen också att man kan bygga ett nytt kulturhus. På tomten där brandstationen finns nu skulle ett nytt stadshus mycket väl kunna placeras och man planerar för ett nytt parkeringshus, också det vid Kampenhof.

Områdesplanen föreslår även utbyggnadsmöjligheter för Bohusläns museum.
På onsdagen ska kommunstyrelsen behandla förslaget politiskt.

Vad händer därnäst?

– Det är ett gigantiskt framtidsprojekt som hänger ihop med översvämningsprojektet. Nästa steg blir att skapa en organisation som kan jobba med projektet steg för steg. Vi har ingen organisation i dag som kan jobba med det, säger Lynn Joel.

– Jag kan inte svara på exakt hur lång tid det här tar. Nu ska vi jobba med översvämningsskyddet. Områdesplanen innehåller dessutom olika områden som har olika tidsplan, det sträcker sig mellan fem och 25 år.

Det går heller inte i dag att svara på kostnader, enligt Lynn Joel, men i handlingsplanen för översvämningsskydd nämns en summa på cirka 360 miljoner kronor enbart för att anlägga skydden utan att räkna in eventuella marksaneringsarbeten och undersökningar.