Från Beatles till Billie Eilish — Uddevallaungdomarna har sommarjobbat med musik

Kulturskolan i Uddevalla har haft en sommarorkester med ungdomar från kommunen. Under tre veckors tid har arbetet pågått med flera konserter och den sista blev av på Gustavsbergsbåten.
– Man får lära sig att samarbeta med andra, säger Arabella Kuč, som är en av ungdomarna som haft sommarjobbet.