Samkross AB har nu tillstånd att bryta 400 000 ton berg per år från den nya bergtäkten vid Geddeknippeln.
Samkross AB har nu tillstånd att bryta 400 000 ton berg per år från den nya bergtäkten vid Geddeknippeln.

Fritt fram för Samkross att bryta berg vid Geddeknippeln

Företagets tillstånd omfattar ett område på nio hektar norr om Torp köpcentrum. En första beställning på 100 000 ton krossmaterial ska snart börja brytas.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I 25 års tid får Samkross AB ta ut närmare tio miljoner ton berg från området vid Geddeknippeln strax väster om E 6:an norr om Torp. Förberedelserna för brytningen pågår för fullt.

– Vi har gjort mindre sprängarbeten och plangjort ytor för transporterna. Inom kort ska produktionen vara i full gång, berättar Jimmy Havenfyr, medieansvarig på Samkross moderbolag Samgräv.

Stor efterfrågan

Efterfrågan på krossmaterial i olika fraktioner har varit väldigt stor de senaste åren. Det menar företagets ägare Roger Hansson:

– Vår första order från den nya täkten är på 100 000 ton. Men det strömmar fortfarande in beställningar från stora byggföretag som Peab, Skanska, NCC och Serneke. Det är främst Göteborgsområdet som behöver material.

ANNONS

Bergtäkten vid Geddeknippeln ligger bra till vid motorvägen. Transporterna söderut följer den lokala Torpvägen öster om E6 till Torps norra påfart.

– Processen för att få tillstånd startade redan 2014 och vi möttes av ett brett överklagande från både företag och boende, säger Jimmy Havenmyr.

Protester hjälpte inte

Från villaområdet Smedseröd alldeles intill Torpvägen kom många överklaganden mot Samkross planer. Varken kommunens samhällsbyggnadsnämnd eller Uddevalla golfklubb tyckte att läget var lämpligt för en bergtäkt.

De boende i området oroades över buller och damm både från bergkrossen och transporterna. Totalt kom 150 överklaganden in till miljödomstolen.

Men det hjälpte inte. Tillståndet för den nya bergtäkten vann laga kraft i november. Nu får Samkross bryta 400 000 ton berg per år.

Täkten ligger alldeles intill företagets deponi för lera och andra jordmassor som varit igång sedan 2012. Den har genererat 60 transporter om dagen. Till det kommer nu ytterligare ett 80-tal.

"Bra för miljön"

Men enligt företaget innebär det också samordningseffekter.

– Genom att samma lastbilar som lämnar till deponin kan köra tillbaka med krossmaterial sparar de både körsträckor och tid. Det är bra för miljön, menar Roger Hansson.

Mycket av produktionen går till underlag för gator, vägar och parkeringar, även till själva asfalten. Roger Hansson räknar med att deponin kan fortsätta verksamheten när hela det 9 hektar stora bergsområdet tömts på berg.

ANNONS

– Då blir det ju ett hålrum som kan fyllas igen.

ANNONS