Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/3

Gammelskog skyddas i nytt naturreservat

Gammelskogar som aldrig har avverkats är sällsynta. De är viktiga för den biologiska mångfalden. Nu skyddas ett område i Uddevalla och Färgelanda. Det nya naturreservatet ska heta Stora Höghult.

Länsstyrelsen har nyligen beslutat att bilda det nya naturreservatet som ligger både i Uddevalla och Färgelanda kommuner.

Eftersom skogen är orörd och spontansådd är området viktigt att bevara. Det finns många äldre träd och mycket död ved i området. Sådana här opåverkade gammelskogar är sällsynta i dagens moderna skogslandskap, konstaterar länsstyrelsen.

Fem arter av hackspettar

Den här typen av skog fungerar som skydd för arter som hotas när skogen brukas. Rödlistade arter som är knutna till gamla träd och död ved skulle försvinna om skogsbruk eller annan exploatering tillåts, konstaterar länsstyrelsen vidare.

Det handlar till exempel om skyddsvärda lavar, mossor, svampar och insekter. Även viktiga miljöer för fågellivet ska skyddas i naturreservatet. Till exempel bedöms naturreservatet ha stor betydelse för hackspettar, något som redan har bekräftats genom att fem olika arter har noterats i området, enligt länsstyrelsen.

Naturreservatet ska märkas ut i terrängen. Det ska anläggas en parkeringsplats för en till två bilar.

Farligt på skjutfältet

Det ska också sättas upp informationstavlor vid parkeringen.

På skyltarna kommer det bland annat att stå att en del av naturreservatet gränsar till Sågebackens skjutfält. Där kommer det också att tydligt framgå att det är förbjudet och kan vara livsfarligt att gå ut på skjutfältet när detta är avlyst.

Reservatet var under slutet av 1800-talet utmarker. Här betade djuren och här hämtade man också timmer och ved.

Förvaltare är Västkuststiftelsen.