Mats Idbratt, operativ chef för Gottebiten, beklagar varslet men ser fram emot etableringen på Torp köpcentrum där handeln inte är beroende av norska kunder.