Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arbetet med överföringsledningen är stoppat mellan Ulvesund och Åh. Detta sedan kommunen har grävt rakt igenom en fornlämning, som är 30 meter lång och fyra meter bred. Arkeologerna på Bohusläns museum har nu kopplats in.

Grävde rakt igenom fornminnen

Ojdå, låg det en fyndplats här. Kommunens grävmaskiner plöjde rakt igenom en stenåldersboplats. – Vi har gjort en miss, erkänner David Andersson, projektledare för överföringsledningen.

Sent på onsdagseftermiddagen satte Bohusläns museum stopp för grävarbetet som nått Höjenlid, mellan Restenäs och Ulvesund.

– Vi fick en påringning om att kommunen grävde i en fornlämning, berättar arkeologen Kristina Lindholm.

Telefonsamtalet kom från kommunens planarkitekt, som via en tomtexploatering fått veta att det grävdes i en fornlämning i Restenäs.

– För två år sedan gjorde vi en arkeologisk utredning i området inför nedläggningen av överföringsledningen. Det var då vi upptäckte en helt ny boplats från stenåldern. Vi hittade avslag av flinta och en eldhärd, fortsätter Kristina Lindholm.

Utredningen gjordes på uppdrag av tekniska kontoret. Därför borde de ha vetat om att det finns en fornlämning på den aktuella platsen, menar Lindholm.

David Andersson håller med om att de klantat sig.

– Jag hade information från min företrädare om att det fanns fornlämningar i området. Jag kontrollerade detta på de kartor, där ledningar och lämningar är inritade, men den här fornlämningen fanns inte med på kartan. Jag dubbelkollade också med en kollega, som inte kunde se att där fanns någon fornlämning, säger David Andersson.

Vart hände med den arkeologiska undersökningen, som ni själva beställt inför nedgrävningen av överföringsledningen?

– Den finns med i vår projektmapp för sträckan, men där finns tusentals olika filer och alla har jag inte öppnat och läst. Det finns hur mycket material som helst, men naturligtvis är detta en klar miss, säger Andersson.

Kristina Lindholm har varit ute i Restenäs och kikat i schakten och överblickat de jordmassor som är upplagda längs med sidorna. Hon har nu lämnat över fallet till länsstyrelsens arkeolog Leif Johansson.

Han i sin tur bedömer att en arkeologisk efterundersökning måste göras av schakten.

– Efter att den är gjord kan vi konstatera vilka skador som skett på fornlämningen, och om det behövs göras en slututgrävning i området, säger Leif Johansson.

– Uppenbarligen har detta fallit mellan stolarna hos kommunen, och som jag kan se det är det ett brott mot kulturminneslagen när man gör intrång i en fornlämning.