Gropar, grus och grävmaskiner när centrum rustas upp

Den stora upprustningen av Uddevalla Centrum innebär försvårad framkomlighet men bygget är en guldgruva för arkeologerna.