Gula villan kan rivas – beslut i höst

Vuxenutbildningen fick ansvar för att Gula villan vid Emaus skulle renoveras under 2017. Nu har de avsagt sig uppdraget, skylten är nedtagen och det är återigen samhällsbyggnadsnämnden som fått ansvaret. Nu riskerar villan att rivas.