Gymnasieskolan förbereder sig för elevrush – gör klassrum i källaren

Enligt prognos kommer fler elever söka sig till Uddevalla gymnasieskola kommande år. Nu har kommunen skrivit avtal för att kunna utöka lokalerna i Sinclairhusets källare.