Gymnasieskolor skickar hem eleverna

Från och med tisdag den 17 mars kommer Uddevalla gymnasieskola stänga för undervisning i lokalerna och fortsätta på distans. Även vuxenutbildningen förflyttar undervisningen och sammanlagt berörs närmare 5 000 elever. Även gymnasieutbildningarna och vuxenutbildningar i Munkedals kommun förflyttar undervisningarna. Detta för att förebygga en smittspridning av coronaviruset.

ANNONS
|

Barn och utbildningsnämndens ordförande i Roger Ekeroos, (M), har fattat beslut om att undervisningen i Uddevalla framöver kommer att ske på distans. Även Uddevalla vuxenutbildning kommer att ske på distans framöver och distansundervisningen väntas pågå i två veckor.

– Jag känner mig lugn och trygg i beslutet, men det är så klart betungande att behöva ta ett så starkt beslut. Trycket är hårt nu på skolorna från elever och föräldrar, och nu gör vi det vi kan och hoppas detta kan lugna trycket litegrann, säger Roger Ekeroos till Bohusläningen.

Roger Ekeroos diskuterade noggrant med förvaltningschefen Staffan Lindroos innan beslutet fattades. Att eleverna är äldre spelar stor roll och dessutom att det finns möjligheter till att utbilda på distans.

ANNONS

– Vi bedömer att dessa elever klarar av detta och de tekniska plattformarna finns. I första läget har vi sagt två veckor men vi följer hela tiden utvecklingen i realtid, säger Ekeroos.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga grundskolor och förskolor. Där finns åldersgrupper som är beroende av vårdnadshavare på ett annat sätt.

– Vi får naturligtvis se vad som händer men det skulle vara ett mer komplicerat beslut. Där finns inte möjligheten till distansundervisning på samma sätt, säger han.

Cecilia Sandberg (S) är andre vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och säger att hennes parti står bakom beslutet om distansundervisning.

– Vi har ett arbetsmiljöansvar gentemot lärare och personal. det är stora skolhus men många människor där hälften kommer från andra kommuner, säger Cecilia Sandberg.

Att det är vuxna människor det handlar om både på gymnasiet och vuxenutbildningen spelar också stor roll för beslutet.

Att stänga ner skolor går emot myndigheternas rekommendationer.

– Vi stänger inte ner skolan utan vi ändrar undervisningsform, säger Roger Ekeroos.

Drabbar tusentals

Beslutet innebär att nästan 5 000 elever drabbas i Uddevalla. Genom datorer ska undervisningen ske på distans. Stefan Einarsson är gymnasiechef I Uddevalla kommun.

– Vad vi gör är att vi lägger om till distans. Eleverna tar med datorer och läroböcker hem och det kommer ta några dagar innan de kommer igång. Troligtvis på torsdag.

ANNONS

Att nästan 5 000 elever kommer undervisas hemifrån är enligt Stefan Einarsson är bra beslut.

– Jag tycker att det är bra att vi tar möjligheten att ställa om till distans. Vi är över 4 000 personer som arbetar tillsammans. Varje enhet är nästan 1 000 personer och vi har ett stort spridningsområde.

Huruvida detta kommer att påverka framtida prov för eleverna är ännu oklart.

– Vi får återkomma när det gäller bedömningsunderlag. Det viktigaste är att vi fortbildar.

Samtliga lärare kommer att fortsätta att vara på plats i skolan för att arbeta.

Samma gäller Munkedal

Under måndag eftermiddag meddelade även Munkedals kommun att de kommer att undervisa på distans. Beslutet ska inte ha påverkats av Uddevalla kommuns beslut men kommer att se ut på samma sätt.

– Gymnasiet och vuxenutbildningarna kommer att flytta undervisningen, säger Liselott Sörensen Ringi, förvaltningschef på barn och utbildning, kultur och fritid i Munkedal.

Även i Munkedal är det två veckors uppehåll från skolbänken som gäller.

– Det var något som vi tog beslut om under dagen utifrån de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som kom i helgen.

Lysekil håller öppet i skolorna

I Lysekil fortsätter undervisningen i skolorna som vanligt och i nuläget är det inte aktuellt att införa distansundervisning.

ANNONS

– Vi går strikt på de reglerna som kommer från Folkhälsomyndigheten och vi följer även skolverket, säger Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef för utbildningsförvaltningen i Lysekil.

Genom en särskild förordning som regeringen antagit från och med den 16 mars 2020 kan en skola stänga eller förflytta sin undervisning av fyra anledningar. Att en stor del av personalen är frånvarande på grund av coronaviruset, för att motverka smittspridning, för att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat eller på grund av rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Det innebär att kommuner kan ta olika beslut huruvida de ska undervisa på distans eller inte.

– Jag kan inte se att vi skulle göra någon annan bedömning. Vi har ett möte imorgon förmiddag då vi träffar alla cheferna och samtalar om det senaste. Så får vi se då.

"Vi blev chockade"

Emma Risberg och Tilda Månsson studerar på gymnasieskolan Sinclair i Uddevalla. De går estetprogrammet och klassen håller på att träna inför ett musikalframträdande. Att undervisningen nu kommer ske digitalt kom som en chock.

– Vi blev alla chockade för vi fick reda på det via sociala medier. Det var en kompis som sa det så vi trodde ju inte på det först, säger Emma Risberg.

ANNONS
Emma Risberg och Tilda Månsson säger att beskedet kom som en chock.
Emma Risberg och Tilda Månsson säger att beskedet kom som en chock. Bild: Edvin Bergström

Ordet spred sig snabbt på skolan snart visste alla elever om beslutet.

– När det kommer nära inpå en själv, det är då man riktigt förstår vad det handlar om.

Om några veckor är det tänkt att eleverna ska uppträda med musikalen Hair, något som kan bli svårt när de inte kan träffas och öva.

– Jag känner att detta inte är den bästa lösningen just nu, jag förstår hur de tänker när de stänger ner skolorna men samtidigt kanske det inte gör så stor skillnad för vi elever kommer ju träffa varandra ändå, säger Tilda Månsson som får medhåll av Emma Risberg:

– Just nu vet jag inte vad som är upp eller ner men jag hoppas på att musikalen blir av och att onlineundervisningen går att lösa på något sätt. Sen får vi se hur det blir med våra estetiska ämnen men man får hoppas på att det inte kommer att påverka våra betyg allt för mycket.

Beslutet i sin helhet

"Beslutet innebär att inga elever på Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla vuxenutbildning ska komma till sina vanliga undervisningslokaler från och med tisdag 17 mars. All undervisning kommer istället ske på distans och följa planerat schema."

ANNONS