Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Hade 40 kg dynamit på vinden

Mannen hade 40 kilo dynamit gömt på vinden i sitt hus. Delar av dynamiten var så farlig att polisen var tvungen att förstöra den på plats. Hade dynamiten detonerat hade explosionen inte bara riskerat skada huset utan även omgivande fastigheter.

Det var när polisen gjorde en husrannsakan i oktober i mannens hus utanför Uddevalla som man hittade både vapen, narkotika och dynamiten.

Dynamiten hittades i två svarta plastsäckar i ett trångt vindsutrymme. I säckarna fanns ett paket på 30 kg med dynamit samt 45 lösa dynamitstavar som vägde 11 kg. Vid fyndet såg man att de lösa dynamitstavarna hade börjat "svettas", vilket betyder att det fanns en ökad risk för självdetonation.

Polisens bombgrupp tillkallades och efter att ha gjort en besiktning av dynamitgubbarna beslutades det att dessa skulle förstöras på plats eftersom det ansågs för farligt att transportera dynamitstavarna. Resterande dynamit togs i beslag av polisen.

Bombgruppens analys av stavarna visade på dynamitens mineralolja hade utsöndrats från själva dynamitstaven och hamnat i emballaget där stavarna låg. På grund av detta var dynamiten stötkänsligare och risk för detonation var stor.

Ingemar Malmström jobbar inom enheten för farliga ämnen på Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB). Han tycker att 40 kg dynamit är en stor mängd.

– Det är riktigt mycket om man ser till sprängverkan. Att förvara så mycket sprängmedel i ett hus är fullständigt oacceptabelt. Det kan jämföras med en handgranat som består av två hekto sprängmedel.

Han kan inte säga exakt hur stor sprängverkan sådan mängd dynamit skulle ge eftersom det beror på omständigheterna.

– Det beror på flera omständigheter, husets konstruktion, hur dynamiten ligger, hur laddningen är innesluten och så vidare. Men visst finns det en stor risk att hela huset skulle skadas vid en sådan explosion och explosionen skulle förmodligen också utlösa en tryckvåg som skulle blåsa ut fönster inom ett stort område.

Den aktuella fastigheten ligger ganska avskilt på landsbygden men flera grannfastigheter ligger inom en radie på drygt 100 meter och skulle förmodligen påverkats vid en explosion.

Mannen i övre 40-årsåldern åtalas nu för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Han åtalas också för vapenbrott efter att polisen funnit en pistol och ett kulgevär i hans hus. Knarkhundar hittade också narkotika i huset.

Mannen erkänner narkotikabrott och vapenbrott men förnekar brott rörande dynamiten. Pistolen trodde han var en replika. Han hävdar i polisförhör att han inte visste om att dynamiten låg gömd på vinden.