Hamn planerar flytta Stenafärja för att få landström

Under pandemin har två Stenafärjor lagts upp vid kaj i Uddevalla hamn, varav en ligger kvar. Stena Saga fick landström innan den lämnade Uddevalla. Nu ligger Stena Sassnitz kvar med motorerna på, något som det kan bli ändring på inom kort då färjan planerar att flyttas till en annan plats i hamnen.