Han har bjudit Uddevallaborna julgran från egen mark i 55 år

Med 55 år som granförsäljare är Rune Svenssons närvaro på gatan inne i Uddevalla några dagar före julafton svårslagen. När han och sonen Robert ställer upp granarna vid Margretegärdeparken fredagen den femtonde december är detta en väl inövad verksamhet i släkten.
–Ja, min far började med det här för nästan 80 år sedan, säger Rune.