Ungdomsfrågor är en av tre viktiga frågor för Hosam Waarie (C). Ungdomar ska inte dra runt utan vara produktiva medborgare, säger han.