Håkan Pekkari räknar med förändringar när internet får en allt större andel av handeln.