Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Hans diabetesstudie får betydelse för många

Tack vare diabetesläkaren Marcus Lind ökar chansen för patienter över hela världen att få en bättre behandling. Hans forskning visar att det finns en metod för blodsockerkontroll som är skonsammare för kroppen än de vanliga sticken i fingret.

Metoden som han har undersökt innebär att patienten får en tunn fibertråd insatt under huden. Den mäter blodsockerhalten hela tiden och skickar värdena vidare till en liten dosa som patienten har i fickan eller i sin närhet.

Patienten kan enkelt titta på dosan och försämras värdena larmar den genom att låta eller vibrera.

– Tekniken har funnits några år men eftersom det inte har funnits några långtidsstudier har det inte funnits underlag för riktlinjer som gör att den har använts mer allmänt, förklarar Marcus Lind, som är överläkare vid Uddevalla sjukhus och docent i diabetologi.

Ändå har erfarenheten varit att metoden bidrar till en lägre och jämnare blodsockerhalt. Vilket i sin tur gör att patienten mår bättre och att risken för komplikationer på grund av sjukdomen minskar.

Men för att den ska få genomslag som en behandlingsmodell som rekommenderas framför andra krävs alltså en studie som bevisar det och den har Marcus Lind gjort.

– Studien har pågått under 16 månader med 161 patienter. Alla har typ 1-diabetes och tar sitt insulin genom injektioner, säger han.

Patienterna kommer från 15 sjukhus i landet. De har fått behandling genom lottning och studien har skett vid forskningsenheten för diabetes på Uddevalla sjukhus.

– Under sex månader har de haft en vanlig behandling där de har stuckit sig i fingrarna för att mäta blodsockernivån och under sex månader har de haft behandlingen med en fibertråd under huden och en dosa, säger Marcus Lind.

Han betonar att patienterna fick samma antal besök under båda perioderna. Han vill också framhålla att all personal i NU-sjukvården som arbetar med diabetes har haft stor betydelse för studien.

Resultatet blev det som man hade hoppats på.

– Vi såg en betydande sänkning av den genomsnittliga blodsockernivån och de fick mindre svängningar i sockret så att det blev jämnare. Välmåendet blev också bättre, man använder ett formulär från WHO för att mäta det och då kunde man se att de mådde bättre.

Studien anses så betydelsefull att den mycket ansedda tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association, har publicerat den. Marcus Lind vet att resultatet är mycket uppmärksammat i USA - och en hel del i Sverige.

– Det är roligt och det känns positivt att studien förhoppningsvis för behandlingen ett steg vidare så att fler patienter får tillgång till den.