”Varje lektion börjar med att eleverna står på led utanför klassrummet”, säger Erik Ramberg, affärsutvecklingschef för grundskola och gymnasium på Watma Education.
”Varje lektion börjar med att eleverna står på led utanför klassrummet”, säger Erik Ramberg, affärsutvecklingschef för grundskola och gymnasium på Watma Education. Bild: Christian Ekstrand

Här är friskolan som vill öppna i Uddevalla

Skoluniform, disciplin och undervisning på engelska. Det ska locka elever till Nordic International School som ansöker om att få starta grundskola i Uddevalla. Bakom företaget står friskolepionjären Anders Hultin, som var vd för JB Education vid konkursen 2013. Nu ska kommunen tycka till.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeUddevalla usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

De driver grundskolor i Karlstad, Trollhättan, Kalmar och Norrköping, där företaget också har sitt säte. Nu vill Nordic International School AB starta grundskola (åk 4–9) i Uddevalla till hösten 2022. Det framgår av en ansökan till Skolinspektionen.

– Uddevalla är en ganska stor och växande kommun med uttalat behov av flera skolor. Så vitt vi kan se saknas en skola med vår profil. Vi hoppas och tror att vi kan bidra med något, säger Erik Ramberg, affärsutvecklingschef för grundskola och gymnasium på Watma Education.

På Nordic International School har man en traditionell syn på undervisning där läraren ska vara en ”tydlig ledare i klassrummet”.

ANNONS

– Varje lektion börjar med att eleverna står på led utanför klassrummet. Läraren släpper in eleverna som ställer sig vid sina bänkar och väntar på att läraren ska inleda lektionen. Vi har mycket lärarledd undervisning i helklass och tror på att lärarna har en viktig roll i elevernas kunskapsutveckling.

Eleverna förväntas följa skolans klädkod och får fem plagg per år.
Eleverna förväntas följa skolans klädkod och får fem plagg per år. Bild: Christian Ekstrand

En del av skolans internationella profil är att de har skoluniform. En elev får fem plagg per år av skolan. Enligt Skolverket är det tillåtet, men det måste stå klart att ingen elev känner sig tvingad att bära kläderna.

– De elever som börjar hos oss vill ha kläderna. Vi kan se på skolor vi haft en längre tid att klädkoden är en stor fråga i början. Med tiden blir det helt naturligt. Vi upplever att den tar bort distraktionsmoment och på så sätt hjälper eleverna att fokusera på skolarbetet, säger Erik Ramberg.

Den internationella profilen innebär också att eleverna kan få upp till hälften av undervisningen på engelska.

Hur stor är risken att förståelsen blir lidande?

– Det internationella inslaget ska aldrig gå på bekostnad av elevernas förståelse. Därför ökar inslaget av engelska in undervisningen gradvis alltefter elevernas utveckling. Vi rekryterar lärare både lokalt och från alla delar av världen. Vi vill att lärarna ska vara tvåspråkiga så att de kan växla till svenska så att eleverna förstår. Annars tar vi in extra stöd.

ANNONS

Kritiker menar att internationell profil är ett sätt för friskolor att rekrytera lärare utomlands som gör att skolan kan minska sina kostnader för lärare. Hur ser du på det?

– Det håller jag inte med om. Vi har kollektivavtal för alla medarbetare och följer regler på arbetsmarknaden. Om vi eller andra lyckas få hit kompetenta och utbildade lärare så är det väl bara bra?

Erik Ramberg, affärsutvecklingschef för grundskola och gymnasium på Watma Education.
Erik Ramberg, affärsutvecklingschef för grundskola och gymnasium på Watma Education. Bild: Christian Johansson

Än så länge har Nordic International School inte någon lokal för att öppna en skola men Erik Ramberg säger att de letar aktivt.

– Det är inte superviktigt med en central placering. Viktigast är att det är en bra lokal med en bra utemiljö. Den ska gärna ligga på ett ställe dit det är enkelt att ta sig även med cykel.

Är det aktuellt att bygga nytt?

– Vi får svar på vår ansökan från Skolinspektionen senast den sista oktober. Tillståndet är sedan giltigt i två år. På så kort tid hinner man inte bygga nytt.

Om Skolinspektionen beviljar företagets ansökan räknar man med att kunna bedriva undervisning för 528 elever när skolan är fullt utbyggd. Under förutsättning att elevunderlaget och intresset finns.

”Sätter ingen gräns”

Just underlaget, demografi och befolkningsprognoser är sådant som barn- och utbildningsförvaltningen nu undersöker. Inom kort ska ett underlag presenteras för kommunens skolpolitiker. Att Uddevalla har en brist på skollokaler och att lokaler behöver rustas upp är väl känt.

ANNONS
Roger Ekeroos (M) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden som nu ska yttra sig över friskolans ansökan.
Roger Ekeroos (M) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden som nu ska yttra sig över friskolans ansökan. Bild: Edvin Bergström

– Därför görs stora satsningar nu i kommunen. Alla kan söka att starta verksamhet. Vi är öppna för allt och sätter ingen gräns. Sedan gör förvaltningen en bedömning som nämnden får ta ställning till, säger Roger Ekeroos (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Riskerar Uddevalla stå med en kostsam överkapacitet vid etablering av fristående grundskolor?

– Jag kommer från näringslivet och är Moderat. Jag är för ”må bäste man vinna”. Kommunen ska naturligtvis vara så bra på att bedriva skola att våra elever vill gå här. Väljer de andra skolformer har vi en utmaning.

Hur ser du på forskning som pekar på att etablering av friskolor bidrar till ökad segregation?

– Plockar man så att säga russinen ur kakan är det inte någon fördel för kommunen men jag kan inte säkert säga att det är så. När fria aktörer vill driva verksamhet i Uddevalla frågar vi direkt om hur kösystemet ser ut. Friskolorna i Uddevalla är jättebra, säger Roger Ekeroos.

Vad tycker du om att skolan har en klädkod?

– Jag har lite svårt att ha en åsikt om det. Den kommunala skolan följer en annan typ av riktlinjer. Generellt gillar jag det fria valet, att de som gillar en skolas inriktning också kan välja det. Jag är pragmatiskt lagd på det viset.

ANNONS

Tvingades stänga

Nordic International School drivs i aktiebolagsform av Nordic International School AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Fria läroverken i Sverige AB. Watma Group AB är koncernmoderbolag och ägs av Anders Hultin.

Han var medskapare till friskolereformen som politiskt sakkunnig för moderaterna i Utbildningsdepartementet under den borgerliga regeringen 1991–1994. Därefter blev Anders Hultin ordförande i Friskolornas riksförbund.

Under slutet av 90-talet var han med och etablerade Kunskapsskolan. 2012 gick han över som vd till John Bauer-koncernen som då hade bytt namn till JB Education.

När JB Education gick i konkurs 2013 skapade det stora rubriker. Företaget hade drygt en miljard i skulder, 1 600 anställda och 10 500 elever berördes.

Några månader tidigare hade deras gymnasieverksamhet i lokalerna på I 17 i Uddevalla redan hunnit stänga på grund av svikande elevunderlag. Cirka 75 elever tvingades byta skola för att kunna gå klart gymnasiet.

Efter konkursen 2013 köpte Anders Hultin upp fyra av JB-koncernens tidigare gymnasieskolor och drev dem vidare via ett nytt bolag, Fria Läroverken i Sverige AB.

Hur påverkar ägarens bakgrund när kommunen ska yttra sig över friskolans ansökan?

– Jag vill inte föregå något. Underlaget bereds nu av förvaltningen. Sedan får nämnden diskutera, säger Roger Ekroos.

ANNONS

Vad händer härnäst?

– Nu arbetar förvaltningen med att ta fram ett underlag. I nästa vecka har barn och utbildningsnämndens presidium en beredning där vi får underlaget presenterat. Då har vi chans att ställa frågor. Sedan går vi till våra respektive grupper. Har vi någon annan åsikt än förslaget så kommer vi ändra det. Därefter tas beslut i nämnden. När det vunnit laga kraft efter justering skickas det till Skolinspektionen som ett remissyttrande. Sedan är det upp till Skolinspektionen att fatta beslut.

ANNONS