Här är naturen som kommunen vill skydda

Jätteträd, nordligaste bokskogarna och ovanligt många rödlistade arter. Det är några av de många naturvärden som finns i Uddevalla, visar kommunens färska sammanställning.