Här är vårens stora vägarbeten i Uddevalla – så påverkas trafiken

Beläggningslagningar, byte av sidoräcken och avvattningsåtgärder. Under våren ska Trafikverken genomföra flera vägarbeten på olika platser i Uddevalla med omnejd, något som påverkar framkomligheten i trafiken. Ungefär samtidigt drar även den årliga vårstädningen på E6 genom Bohuslän i gång.