Här ska nya äldreboenden byggas – behovet brådskande

Uddevallas äldre befolkning ökar i antal de kommande åren. Inom tio år ska två nya äldreboenden byggas för att möta det kommande behovet.