Här visar våld mot kvinnor inga tecken på att minska

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Så lyder ett nationellt jämställdhetspolitiskt delmål. Hos Kriscentrum i Uddevalla ses dock ingen minskning under de tio år som mottagningen varit öppen.
– Vi har att göra varje dag, hela tiden. Mäns våld mot kvinnor är ett väldigt stort problem och det är tydligt att vi behövs, säger Sandra Sundblad, enhetschef för enheten mot våld i nära relationer.