Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Alla anställda i hemtjänsten ska stanna hemma om de är sjuka och inte återvända på 48 timmar efter sista symptom. Bild: Claudio Bresciani/TT
Alla anställda i hemtjänsten ska stanna hemma om de är sjuka och inte återvända på 48 timmar efter sista symptom. Bild: Claudio Bresciani/TT

Hemtjänsten tror inte på ökad smittorisk

All personal inom hemtjänsten såväl som inom hemsjukvården har fått direktiv om att sköta sin hygien och att stanna hemma om man känner sig förkyld eller har någon form av sjukdomssymtom. Det är så kommunen agerar för att coronavirus inte ska sprida sig hos gamla och äldre.

– Den i vår personal som blir sjuk ska stanna hemma två dagar efter det att man blivit symtomfri. Det är grunden i skyddet, säger Jessica Eriksson som är sektionschef inom hemtjänsten i Uddevalla.

På måndagen upprepade Folkhälsomyndigheten rekommendationen om att personer över 70 år bör begränsa sina kontakter med andra människor så långt det går, under en tid framöver. Men för den som är gammal och klarar sig hemma med kanske fyra, fem besök av hemtjänstpersonal och/eller kommunen sjukvårdspersonal är det inte så lätt att minska umgänget.

Under ett dygn kan det handla om många nödvändiga besök från hemtjänsten.

– Vi strävar efter kontinuitet när det gäller hemsjukvården. Men om någon personal blir sjuk tar vi så klart in en vikarie, säger Christer Fransson som är avdelningschef inom kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation som har 90 sjuksköterskor men en del sjuka, berättar han.

Kontinuitet viktigt

– Känner någon brukare något i luftvägarna som kan vara en förkylning, ska särskilda skyddskläder och visir användas.

Är sjuksköterskor lite mer professionella och har lättare att känna igen om något är på gång i kroppen?

– Nej, alla i vår personal är lika professionella och alla värnar om våra äldre och brukare. Alla har samma rutiner och handlingsplan att förhålla sig till. Vi vet att kontinuitet är viktig för våra äldre. Men nu har vi i en situation där man kan behöva att prioritera om. Det är viktigt att brukaren får den hjälp som behövs, säger Jessica Eriksson.

Jag har suttit hos min mor och mött fyra, fem ansikten från hemtjänsten per dygn. Det var innan coronaviruset och trevliga människor. Men kontinuitet?

– Så kan det se ut och så har det varit, säger Jessica Eriksson.

Diskuterar varje dag

Vilken risk löper de gamla att få kontaktsmitta av er personal nu då?

– Blir det inte en topp av smitta, ska vi kunna hantera riskerna och vi diskuterar frågan varje dag, säger både Christer Fransson. och Jessica Eriksson

– Det kan finnas andra problem med att äldre möter så många nya ansikten i hemmet. Men när det gäller smittorisken så ökar den inte, menar Christer Fransson.

Den som jobbar i hemtjänsten eller hemsjukvården och känner förkylningssymtom, ska omedelbart stanna hemma och inte återvända till jobbat förrän 48 timmar efter det man känner sig helt frisk.