Högre chefslöner i utpekad inre krets på Uddevalla kommun

Cheferna som ingår i Uddevalla kommuns utpekade inre krets har markant högre snittlön än övriga chefer på samma nivå som anställts under samma period.
Flera av de utpekade personerna har även befordrats med kraftiga löneförhöjningar.
– Det är rent för jävligt, säger Annette Frisk, Kommunal.