Sedan debuten med romanen Från din syster Lovisa 2005, har Maria Gustavsdotter gett ut 28 böcker. Mest känd är hon för sina historiska romaner.