Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Framtida cykelväg möjlig. Berget med "Näsan" skrapas av för nerfallande lösa stenar och övrigt säkras för framtida ras. Bild: Lasse Edwartz

Hopp om cykelväg till Ulvesund

Kommunen har hävt ett strandskydd som möjliggör bygget av en gång och cykelväg i området vid "Näsan" längs väg 675. Ärendet ligger just nu hos Länsstyrelsen.

Den så kallade "Näsan" var på väg att rasa. Klacken som sticker ut vid bergsidan längs med väg 675 mot Ulvesund håller nu på att säkras. Trafikverket genomför borrningsarbeten för att stärka berget så att rasrisken elimineras.

Eftersom arbetet kräver transporter med många och stora maskiner har det anlagts en arbetsväg i området.

LÄS MER: Säkrar klippan innan det är klippt

Malin Sjöstedt som är arkitekt och handläggare vid bygg- och miljöprövning i Uddevalla berättar att kommunen och Länsstyrelsen då gav Trafikverket en strandskyddsdispens för tillfällig arbetsväg.

– Vi på kommunen har nu lämnat strandskyddsdispens som gör det möjligt att del av denna blir permanent för cykel och gångtrafik, säger Malin Sjöstedt.

Cykelväg nödvändig

Den tillfälliga dispensen var villkorad med att man efter att bergsäkringsarbetet var gjort, skulle återställa marken till sitt ursprungliga skick. Eftersom kommunen äger marken och har sett möjligheter med den så ville man undersöka möjligheter till att bygga en allmän cykel och gångväg med denna vägbit som en del. Ärendet ligger nu hos länsstyrelsen för en eventuell överprövning.

I detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl för det och om intresset som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

– Jag har förstått att det finns ett behov av att bygga ut här. Att häva strandskyddet är en förutsättning för den utbyggnaden, säger Malin Sjöstedt.

LÄS MER: Vill se lösning för farlig väg

"Näsan" lagas

Efter Länsstyrelsens beslut kan Trafikverket gå vidare med att bygga en gång och cykelväg. Trafikverkets nuvarande projekt omfattar åtgärder för att minska risken för bergras och lerskred längs Ljungskileviken. Projektet har omfattat två etapper. Den första var en förstärkning av vägen som genomfördes under hösten 2017. Då togs det bort delar av en gammal väg som ersattes ett lättare material för att minska risken för lerskred. Den andra etappen innebär att Trafikverket utför siktförbättring på vägen samt förstärker berget och "Näsan" ovanför vägen.

LÄS MER: Så billigt kan en gång- och cykelväg byggas i Ulvesund

Den delen av arbetsvägen som leder upp till själva klacken som också ingick i förslaget valde man att avslå.

– Det saknas helt enkelt skäl att permanenta den delen. Men resten skulle kunna bli en fin liten väg förbi "Näsan", säger Malin Sjöstedt.