Ljungskileskolan
Ljungskileskolan Bild: Edvin Bergström

Hyra på en halv miljard – här är kommunens förslag om Ljungskileskolan

28,6 miljoner kronor om året i 20 år – det kan kommunen tvingas betala till privata Hemsö AB för att hyra nya Ljungskileskolan. Det är många gånger högre än dagens internkostnad.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Skolan i Ljungskile ska ersättas med en ny. Lokalerna ska byggas av det privata bolaget Hemsö AB, som kommunen har samarbetsavtal med för byggen av skolor och äldreboenden.

När den nya Ljungskileskolan står klar ska kommunen hyra in sig. Det här har Bohusläningen skrivit om tidigare. Nu ligger de kommande hyresavtalen på bordet och ska godkännas av först kommunstyrelsen på onsdag den 30 mars, och senare av kommunfullmäktige.

Enligt avtalen ska kommunen betala en beräknad total årshyra för lokalerna för F-9 inklusive idrottshall på cirka 28,6 miljoner om året. Avtalen gäller till 2047.

ANNONS

Dessutom finns ett avtal för tiden fram tills att skolan står klar.

Hemsö kommer till att börja med köpa den befintliga skolan och marken, inklusive förskolan och Kulturens hus, beskriver processledare Cecilia Friberg på Uddevalla kommun.

Kommunen hyr in sig under byggtiden

Det betyder att från och med juni 2023 hyr kommunen in sig där och betalar en hyra på 3,6 miljoner kronor om året.

– Någon gång på hösten 2023 börjar 7-9-skolan byggas, på den västra sidan. 2025 börjar man bygga på andra sidan, och då rivs hela skolan, säger Cecilia Friberg.

Det innebär att kommunen från 2025 hyr in sig i den nybyggda 7-9-skolan. Här finns då cirka 8 000 kvadratmeter skola, inklusive en ny idrottshall.

Delen som inrymmer förskoleklass till årskurs sex beräknas stå klar 2027, och omfattar cirka 8 300 kvadratmeter.

Kommunens internhyra ”motsvarar inte verkliga utgifterna”

I dag ligger årshyran för Ljungskileskolan på cirka 4,4 miljoner kronor, inklusive fritids.

Det betyder en mångdubbling av hyran när Hemsö tar över, med beräknade 28,6 miljoner kronor om året.

Kostnaderna är dock inte fullt ut jämförbara, utan bygger på två olika system.

I dag betalar kommunen hyran till sig själv, som en internhyra mellan verksamheten och fastighetsavdelningen. Den sätts som ett genomsnittspris för respektive funktion, beskriver kommunens ekonomichef Bengt Adolfsson. I funktionshyran ingår både gamla och nya lokaler.

ANNONS

– Funktionshyran svarar inte i något fall för de verkliga kostnaderna, det som en extern uthyrare tar ut, säger kommunens ekonomichef Bengt Adolfsson.

Så när Hemsö har byggt klart och äger den nya skolan måste kommunen i stället betala en direkthyra som extern hyresgäst.

Bengt Adolfsson beskriver vidare att det för varje fastighet finns en gränsdragningslista mellan hyresvärdens och hyresgästens ansvar för kostnader. Gränsdragningen ser ofta olika ut mellan kommunens interna lista och listan hos externa hyresvärdar, det gäller till exempel när kommunen hyr av Hemsö.

Flera faktorer kan få hyran att öka

Summorna i de nya avtalen är dock inte huggna i sten. I handlingarna konstateras att hyran inte är känd ännu, men att politikerna nu beslutar om ett så kallat riktvärde.

– Hemsö och vi har räknat fram ett riktvärde. Det kan sedan ändras, och beror dels på entreprenadkostnaderna och dels på material. Materialkostnaderna svänger ju i världen nu, säger Cecilia Friberg.

Miljardavtal med privat bolag

Ett samarbetsavtal tecknades mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB våren 2020. Det omfattar ny- och ombyggnation av skolor, förskolor och äldreboenden. Avtalet uppges vara värt cirka en miljard kronor.

Någon entreprenör har inte handlats upp ännu. Det ska göras enligt LOU, alltså lagen om offentlig upphandling, beskriver Cecilia Friberg.

– Det görs precis efter beslut, om vi får ett beslut, så det blir i maj-juni.

Protester mot skolbygget

Den nya Ljungskileskolan har en kapacitet för sammanlagt 1 036 elever, enligt Cecilia Friberg.

Bygget av en ny skola i Ljungskile är omstritt. Bland annat kritiseras projektet av lärare, föräldrar och engagerade Ljungskilebor, vars motförslag fått politiker att svänga. Trafiksituationen är olösbar, menar de.

ANNONS

Också föreningen Kulturens hus har protesterat mot att den skolbyggnad från 1800-talet där föreningen håller till ska rivas.

ANNONS