Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Ingen skolsak. Vad elever gör under skoltid är en sak, vad de gör under fritiden en annan. Skolorna ingriper normalt inte mot elever som begår brott utanför skolan. Många gånger känner skolan inte till det. Arkivbild. Bild: Erik Nylander/TT
Ingen skolsak. Vad elever gör under skoltid är en sak, vad de gör under fritiden en annan. Skolorna ingriper normalt inte mot elever som begår brott utanför skolan. Många gånger känner skolan inte till det. Arkivbild. Bild: Erik Nylander/TT

"I skolan utdöms inte straff"

Kriminalitet i skolan tolereras inte. Men att skolan ska agera när elever har begått brott på fritiden är ingen självklarhet.
– I skolan utdöms inte straff utan det gör domstolar, säger gymnasiechef Stefan Einarsson.

Det finns handlingsplaner på skolorna i Uddevalla för hur man ska agera om något inträffar under skoltid och sådana saker utreds. Om det till exempel har varit konflikt mellan elever kan man på olika sätt skilja eleverna åt. Skolan kan också sätta in stödpersonal eller till och med anlita vaktbolag om det finns risk för konflikter, eller stänga av elever tillfälligt. Det senare används till exempel om en elev använder sig av droger.

– Gymnasieskolan är elevernas arbetsplats och det gäller trygghet och studiero. Gymnasiet är frivilligt och man har stort ansvar att respektera ordningsregler och andra. Samtidigt är det vårt ansvar att de ska fullfölja utbildningen och bli fungerande samhällsmedborgare, säger Stefan Einarsson.

LÄS MER: Ska gå stärkta ut ur ungdomstjänst

"Elev dömd för hot och våld"

Han berättar att det har hänt att man varit tvungen att vidta åtgärder. Ett fall som Bohusläningen skrivit om tidigare var under läsåret 2016–2017. Då var det stor oro på en gymnasieskola i Uddevalla där en elev utsatte andra elever för våld och kränkningar.

Stefan Einarsson är gymnasiechef i Uddevalla..
Stefan Einarsson är gymnasiechef i Uddevalla..

– Det var en elev som blev dömd helt enkelt för hot och våld. Då vidtog skolan åtgärder, vi skiljde i olika klasser och satte in stödåtgärder.

Ser man på någon skola att det finns ett riskbeteende hos någon elev följs det upp via skolans elevhälsoteam och genom respektive rektor menar gymnasiechefen. Men när det gäller brott som begås på fritiden är det en annan sak. Det är inte självklart skolans uppgift att agera mot sådant.

– Privatliv och skoltid måste vi skilja på. Och om en elev begår brott är det inte per automatik som vi får reda på det, säger Stefan Einarsson.

Ingen inventering

– Men vi har ju samrådsorgan med polis regelbundet. Är det då elever som har begått allvarliga våldsbrott som kan påverka skolsituationen då är det något som kan komma fram. Men vi har ingen allmän inventering av elever som begå brott.

Men en elev kan på sin fritid utsätta en annan elev på samma skola för brott. Hur gör ni för att offret ska känna sig trygg i en sån situation?

– Det förutsätter att skolan får reda på det, att den som blir utsatt tar kontakt med elevhälsa, kurator och sånt. Då kan skolan vidta åtgärder. Genom att till exempel skilja elever åt. Eller stänga av en elev medan det pågår en rättsprocess. Men det är i elevhälsan som arbetet måste börja om en elev känner sig rädd eller förföljd.

LÄS MER: Barn bakom rånvåg i Uddevalla