Interna mejl avslöjar skarpa konflikten mellan tunga politikerna

Om det blir en samhällsbyggnadschef som nämndens presidium inte vill ha "torde det bli negativa konsekvenser, inte minst för den enskilda". Det skriver förste vice ordförande Roger Johansson (L) i en mejlväxling med kommunstyrelsens ordförande Christer Hasslebäck (UP), som Bohusläningen idag kan avslöja.