Investeringar för nästan 7,7 miljoner – nu står ridhuset öde

Nu pågår den tredje studien på kort tid om ridsportens framtid i Uddevalla. Samtidigt står ridhus och stallar tomma på Nöthult. Här har kommunen investerat cirka 7,7 miljoner kronor de senaste tio åren, men att fortsätta med ridverksamhet där är inte aktuellt.