Isfenomenet tillbaka i Bäveån

Det inte ovanliga, men spektakulära naturfenomenet går nu återigen att uppleva i Uddevalla. Minusgraderna har fått de manetliknande tallriksisarna att bildas i Bäveån.