Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ersättningsbad. Landbadet renoverades för ett år sedan. Nu fortsätter planerna på en tillfällig överbyggnad. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Annelie Högberg (S) tycker att beslutet är "jättepositivt".

Ja till tillfälligt bad vid Landbadet

Länsstyrelsen säger ja till en tillfällig överbyggnad över Landbadet. Därmed är kommunen ett steg närmare ett ersättningsbad.
– Det är jättepositivt, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande, Annelie Högberg (S).

I maj beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska bygga ett ersättningsbad vid Landbadet. Det ska användas under byggtiden för det nya badhuset.

LÄS MER: Ja till badhus på Landbadet

Eftersom Landbadet ligger inom naturvårdsområdet Gustafsberg måste länsstyrelsen godkänna planerna och ge dispens från strandskyddet, vilket nu alltså är klart.

– Nu kan vi gå vidare. Hittills har vi bara haft måtten på huset, men nu ska vi ta fram förslag på hur huset ska utformas. Det gör vi i dialog med Gustafsbergsstiftelsen, säger Annelie Högberg.

Gustafsbergsstiftelsen äger marken och kommunen arrenderar.

– Huset ska smälta in i miljön. Vi kommer att ta hänsyn till intilliggande byggnader. Det ligger en ladugård bredvid, kanske kan det se liknande ut.

"Pengarna finns redan"

Hallen är beräknad till fem till sju miljoner kronor. Till det kommer markarbeten och uppvärmning. Budgeten ligger på 30 miljoner kronor.

– Det finns redan pengar. Nuvarande bad kostar nio miljoner om året när intäkterna är borträknade. När vi river badet har vi pengar till ersättningsbadet. Sedan har vi avsatt fem miljoner i flera år för driften av det nya badet. Där har vi nu en reserv på 20 miljoner.

Överbyggnaden kommer att täcka 50-metersbassängen och undervisningsbassängen. Dessutom byggs ett mindre hus för uppvärmning och en barack för omklädningsrum.

Ersättningsbadet ska vara klart när det gamla badet börjar rivas vid årsskiftet 2019/2020. Men egentligen är det mer bråttom än så. Det gamla badet är bara besiktigat och garanterat till våren. Cementen är så gammal att den har luckrats upp och bassängerna läcker mycket vatten.

Hallen ska återanvändas

Det tillfälliga badet kommer att stå i tre år.

– Sedan ska det återbrukas eller säljas. Den höga kostnaden beror på att vi har en avskrivning på tre år. Om vi kan hitta en annan användning kan tiden bli längre och kostnaden lägre.

– Vi har redan några som har anmält sitt intresse för att köpa hallen.

I de diskussionerna ingår även planerna på en ny ridanläggning, där ersättningshallen skulle kunna användas som ridhus.

Läs också: Tillfällig simhall kan bli nytt ridhus

Den 15 oktober blir det ett första möte med Annelie Högberg och Gustafsbergsstiftelsens ordförande Lennart Björk.

– I direktionen har vi sagt att vi avvaktar länsstyrelsens beslut och att vi har samma intentioner som länsstyrelsen. Vi har samma krav på gestaltning och färgsättning.. Det som skiljer är grävning där de har varit mer uppmärksamma så att man inte förstör träd, säger Lennart Björk.

Gustavsbergsområdet är skyddat som naturvårdsområde efter ett beslut i länsstyrelsen den 1 februari 1980. Syftet är bland annat att bevara Gustavsbergs särpräglade bebyggelse samt botaniska värden.