"Besöksnäringen är en tillväxtbransch och en sektor som är viktig för flera olika aktörer", säger Roger Salomonsson, verksamhetsledare för Destination Uddevalla.