"Jag tycker inte det känns okej"

Där man skriver ut läkemedel, där ska man ha den fortsatta vården. Så tycker primärvårdschefen Mats Dahl. Och om regler brutits så tror han att det finns förklarliga skäl.